Schooltijden

Met ingang van augustus 2022 werken we met het vijf-gelijke-dagen rooster. De kinderen gaan dan elke dag op dezelfde tijden naar school.

De tijden zijn:
Maandag tot en met vrijdag van 8.30 – 14.15 uur.
De onderbouwkinderen zijn op vrijdag vrij.

Ochtendpauze
De kinderen hebben in de ochtend een kwartier pauze volgens een vastgesteld rooster. De kinderen gaan dan onder toezicht van teamleden lekker naar buiten!

Vóór of na de ochtendpauze worden alle kinderen in de gelegenheid gesteld een gezonde versnapering te eten. Het is van belang uw kind iets mee te geven dat gezond is zoals een boterham, fruit en drinken. Wij verzoeken u geen snoep, koek met chocolade of koolzuurhoudende drankjes mee te geven.

Continurooster

De kinderen gaan tussen de middag niet naar huis, maar lunchen op school onder toezicht van de leerkracht. Ze nemen zelf hun lunch mee. Elke dag spelen ze 30 minuten buiten onder toezicht van teamleden, pedagogisch medewerkers van Jabadabadoe en vrijwilligers.

VSO

De voorschoolse opvang (VSO) van Jabadabadoe start vanaf 7.00 uur.

BSO

De buitenschoolse opvang (BSO) van kinderopvang Jabadabadoe is elke dag geopend van 14.15 – 18.30 uur. Tijdens vakanties is de BSO op deze dagen de hele dag geopend.

Vakantieregeling

Bij het opstellen van het vakantierooster houden we rekening met het aantal uren dat voorgeschreven is door het Ministerie van Onderwijs en vastgelegd is in de Leerplichtwet.

De Hoeve sluit zich aan bij de vakanties voor alle basisscholen in de gemeente Nijkerk. In de nieuwsbrief van april worden de data voor het nieuwe schooljaar onder voorbehoud bekend gemaakt.

In de jaarkalender vindt u een overzicht van alle vrije dagen voor het hele schooljaar.