Missie en visie

Een Jenaplanschool is een leef- en werkgemeenschap die bestaat uit kinderen, medewerkers en ouders. Ouders dragen een deel van de ontwikkeling van hun kinderen over aan de school, maar spelen in ons onderwijs op allerlei niveaus een belangrijke rol. Met hun medewerking kan de school veel extra’s leveren. De medewerkers mogen daarom een bewuste keuze van de ouders voor Jenaplanonderwijs verwachten. Het onderwijs is gericht op de ontwikkeling van kinderen en omvat veel meer dan het aanleren van basiskennis en vaardigheden zoals lezen, schrijven en
rekenen.
Het aanspreken van hoofd, hart en handen is hierbij uitgangspunt. Kinderen doen diverse ervaringen op vanuit de basisactiviteiten: gesprek, spel, werk en viering. Dit zien wij onder andere in het samenwerken, communiceren en creatieve oplossingen bedenken. Leerkrachten begeleiden dit proces op professionele wijze. Er worden  stamgroepoverstijgende activiteiten georganiseerd, zoals onder andere de vieringen met alle stamgroepen, keuzecursussen en activiteiten bij projecten.
De missie van onze school is:
Binnen de opvoeding vindt onderwijs plaats.

De visie van onze school is:
Binnen onze visie onderscheiden we drie domeinen: 
‘De Hoeve, leef- en werkgemeenschap samenwerkend aan talenten’ 
‘De Hoeve, nieuwsgierig, verbinding en toekomstgericht’ 
‘De Hoeve, bewust van kwaliteit en voortdurende ontwikkeling’ 

De kernwaarden van onze school zijn:
Nieuwsgierig
Toekomstgericht
Verbinding