Expertisecentrum Uniek

Expertisecentrum Uniek heeft hun praktijk in onze school. Kinderen en ouders vinden zodoende op één locatie school en de praktijk voor logopedie, fysiotherapie en meer. Meer informatie over Uniek vindt u op hun site: Home - Uniek Kind- en jeugdpraktijken (uniekpraktijken.nl) 

Samenwerking meerdere instanties

Op de Hoeve wordt er samengewerkt met diverse instanties, waaronder externe specialisten. Wanneer een kind buiten school begeleid wordt door een specialist, is het belangrijk dat de school daarvan op de hoogte is. We ambiëren namelijk een open samenwerking met ouders en anderen. Het contact met externe specialisten loopt altijd via de interne begeleiders, zij coördineren de extra zorg rondom het kind. Wanneer er overleg plaatsvindt tussen ouders, externe instanties en de school, leidt de interne begeleider deze gesprekken, waarbij ook de leerkracht aanwezig is. Ouders moeten altijd toestemming geven voor overleg tussen school en de externe specialist om te praten over hun kind. Dit wordt vastgelegd in het dossier van het kind.