Wachtlijst

Momenteel heeft De Hoeve geen wachtlijst. Er is in elke groep plaats voor nieuwe leerlingen, met uitzondering van groep 4.

Bij elke nieuwe aanmelding wordt gekeken of de groepen in de toekomst niet te groot worden. ls het aantal kinderen in een bouw gemiddeld boven de 27 uitgekomen, dan kan het kind op verzoek van ouders op een wachtlijst worden geplaatst. Inschrijving gebeurt in dat geval op volgorde van aanmelding. Jongere zusjes of broertjes van kinderen die De Hoeve al bezoeken, worden ingeschreven, mits zij voor hun tweede verjaardag zijn aangemeld. Inschrijving na het tweede jaar kan ook voor jongere zusjes of broertjes een plaats op de wachtlijst betekenen. Wanneer er een wachtlijst is, betekent dit dat uw kind nog niet direct kan worden toegelaten tot de school. In plaats daarvan wordt uw kind op een lijst geplaatst waarop de volgorde van inschrijving wordt bijgehouden. Zodra er een plaats beschikbaar komt, wordt deze aangeboden aan het eerste kind op de wachtlijst.

Het is belangrijk om te benadrukken dat wij ons uiterste best zullen doen om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. We streven ernaar om zo snel mogelijk een passende onderwijsplek te bieden aan alle kinderen op onze wachtlijst. De lengte van de wachtlijst kan echter variëren en is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder het aantal beschikbare plaatsen en de individuele behoeften van de leerlingen. Bij het plaatsen van leerlingen hanteren wij een zorgvuldige en transparante procedure. Hierbij kijken we naar de onderwijsbehoeften van het kind, de beschikbare ondersteuningsmogelijkheden binnen onze school en eventuele externe samenwerkingsverbanden. We streven ernaar om de leerling zo goed mogelijk te begeleiden en te ondersteunen, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen van onze school.
We willen benadrukken dat wij ons inzetten om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, maar dat er situaties kunnen zijn waarin dit niet direct mogelijk is vanwege een beperkt aantal beschikbare plaatsen. We zullen echter altijd ons uiterste best doen om alternatieve oplossingen te vinden en ouders/ verzorgers zo goed mogelijk te ondersteunen tijdens deze periode.

Mocht u vragen hebben over ons beleid met betrekking tot passend onderwijs, zorgplicht en wachtlijsten, dan nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen. We staan klaar om uw vragen te beantwoorden.