Schoolplan 2023-2027

 

Hier vindt u ons schoolplan 2023-2027:  Schoolplan 2023-2027

Voor de inhoud van dit schoolplan hebben we geput uit informatie vanuit het team, ouders en kinderen. Als ouder wil je graag dat je kind wordt wie het is en uit zichzelf leert halen wat erin zit. Leerkrachten weten hoe ze het leerproces van kinderen kunnen begeleiden. Naast het eindresultaat is het leerproces zelf van grote waarde. Daarin leer je jezelf en de ander kennen. Vanuit onze jenaplanvisie leert een kind in relatie met zichzelf, de ander en de wereld door spel, samen vieren, samen spelen en samen werken.

Dit schoolplan is in eerste instantie bedoeld voor de school zelf. Het geeft richting aan de komende 4 jaren. Daarnaast is het ter informatie voor ouders en andere belangstellenden. Het schoolplan is een formeel document dat gedeeld wordt met de onderwijsinspectie.

Het schoolplan maakt onderdeel uit van de kwaliteitszorgcyclus. In het schoolplan staan de ambities voor de komende vier jaar. Elk schooljaar vertalen we onze ambities naar concrete doelen in het schooljaarplan.
Het schoolplan geeft u een beeld van onze school zoals die nu is. Waar we voor staan, wat onze visie op goed onderwijs is en hoe we dat vorm geven.
Daarnaast richten we onze blik op de toekomst. Welke ontwikkelingen hebben we voor de komende jaren voor ogen en wat willen we in ons onderwijsaanbod borgen, verduurzamen, verbeteren of optimaliseren.
Bij het stellen van doelen zullen we innoveren maar daarnaast ook verduurzamen.
Bij alle keuzes die we maken, doelen die we stellen en zullen we het belang van onze kinderen voor op stellen.

'Alle volwassenen waren ooit kinderen, maar niet iedereen weet dat nog', Antoine de Saint-Exupéry, De Kleine Prins.

Heeft u interesse in een van onze andere beleidsplannen neemt u dan contact op met de school.